Dr. Rastegar Biotechnology Center

اسلایدر صفحه اصلی

خرید ، فروش ، صادرات و واردات گل محمدی و فرآورده های آن
تکثیر 28 رنگ ژربرا به شیوه کشت بافت برای پاسخگویی به نیاز گلخانه داران کشور


تکثیر 28 رنگ ژربرا به شیوه کشت بافت برای پاسخگویی به نیاز گلخانه داران کشور

تولید پایه ژربرا در رنگ های گوناگون از دیگر فعالیت های شرکت کشت بافت گیاهان دارویی آسیا است. پایه های فوق که به نیاز گلخانه داران تولید کننده گل ژربرای شاخه بریده پاسخ می دهد، ضمن برخورداری از کیفیت مطلوب به یک سوم  قیمت پایه های وارداتی عرضه می گردد. بدیهی است تولید پایه های گل های زینتی در داخل کشور نقش بسیار مهمی در خودکفایی از واردات و خروج ارز از کشور دارد. پایه گل های ژربرای تولیدی از شرکت Florist می باشد.

Double Dutch & persian(1)Tess & persian(1)

Inferno & persian(1)Aventura & persian(1)

Ocean Blues & persian(1)kelimanjaro & persian

Balance & persianCacharelle & persian(1)

Iceberg & persianColt & persian(1)

Lancaster & persian(1)Intense &persian(1)

Paradiso & persian(1)Picobello & persian(1)

Shimmer & persian(1)Primorse & persian(1)

Stanza & persian(1)Sunway & persian(1)